1 9
พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ
ผบ.ช.๑ รอ.
นขต
ลิ้งค์
สถาบัน
โรงเรียนนายเรือ
วิทยาลัยป้องราชอาณาจักร
Dunhams Sporting Goods
   
 
         
 
 
     
 
 
         
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
   
พ.อ.ชลชัย เกิดแจ่ม ผบ.ช.๑ รอ. ประธานในพิธี โครงการ “กองทัพบก อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ” ณ พื้นที่ราชพัสดุ บ้านพุตะเคียน หมู่ที่ ๘ ต.แก้มอ้น จว.ร.บ. โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่ อ.จอมบึง, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน กลุ่มมวลชน ครู และนักเรียน ในพื้นที่ ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จว.ร.บ. พร้อมด้วย คุณธัญญลักษมณ์ เกิดแจ่ม ประธานชมรมแม่บ้าน ช.๑ รอ. และ คณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมฯ
 
 
 
 
   
ผบ.ช.๑ รอ. พร้อมด้วย คุณธัญญลักษมณ์ เกิดแจ่ม ประธานชมรมแม่บ้าน ช.๑ รอ. และคณะ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์ให้กับเด็กพิการทางสติปัญญา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี
 
 
 
 
     
 
 
 
   
ช.๑ รอ. ทำการตรวจสภาพความพร้อมของเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัย ณ ลานพื้นแข็ง พล.พัฒนา ๑ และซักซ้อมการบรรเทาสาธารณภัยสำหรับบันทึกเทปโทรทัศน์เกี่ยวกับภารกิจการดำเนินงานที่สำคัญต่างๆ ของ พล.พัฒนา ๑ (รายการเสนาปริทรรศน์ ททบ.ช่อง ๕)
 
 
 
 
     
 
 
 
 
พ.อ.ชลชัย เกิดแจ่ม ผบ.ช.๑ รอ. ร่วมคณะ พล.พัฒนา ๑
ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่ จว.ร.บ. ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งในห้วงเดือน ธ.ค. จะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าว ณ พื้นที่ ต.ด่านทับะโก อ.จอมบึง จว.ร.บ
   
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
     
 
   
 
12RMDmini
กรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์ ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
โทร.๐๓๒-๓๙๑๐๓๒ , โทร.ทบ.๕๒๑๕๓ | ©2003 Copyright By First Engineer Regiment , King's Guard